Sluit

Gedragscode

  • GSM en multimedia: GSM , iPod, … en andere computerspelen zijn niet toegelaten tijdens de taalkampen.  De GSM is voor heel wat jongeren een persoonlijk en onmisbaar item geworden. Toch willen we, met aandrang, vragen jouw toestel thuis te laten! Zowel de deelnemers als het 'Le Crayon'-team merken dat het zonder GSM veel aangenamer vertoeven is en we zo niet continu gestoord worden door trillende geluidjes. Moest er zich toch iets ernstig voordoen, zullen wij het thuisfront tijdig contacteren. Mogen we vragen dat u als ouder hier mee op toeziet? Indien de deelnemers toch hun GSM meenemen, wordt deze door de begeleiding aan de start van het kamp in beslag genomen. Wie van de deelnemers betrapt wordt met zijn GSM tijdens de dag/nacht krijgt deze pas op het EINDE van het kamp terug. Ook andere elektronische toestellen vallen hieronder, zoals bijvoorbeeld een MP3 of dergelijke.
  • Roken, drugs & alcohol: roken, drugs en alcohol is op geen enkel moment toegestaan voor de deelnemers.  Er wordt een absolute nultolerantie gehanteerd!
  • Algemene kampsfeer: we verwachten dat alle deelnemers op een respectvolle manier omgaan met elkaar en elkaars materiaal en dat de kampafspraken gerespecteerd worden.  Er geldt een nultolerantie voor pestgedrag. 
  • Klachtenregeling:  eventuele klachten tijdens de vakantieperiode moeten ter plaatse aan de vertegenwoordiging overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier.  Deze klacht wordt ter plaatse meteen onderzocht en er wordt alles aan gedaan naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken.  Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger werd opgelost of indien de reiziger ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is, zijn klacht bij de vertegenwoordiging neer te leggen, dan dient maximum 5 dagen na de einddatum van het taalkamp of de taalreis de klacht schriftelijk te worden ingediend.  Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

Ons aanbod in één handig overzicht?