Sluit

Verzekering financieel onvermogen & beroepsaansprakelijkheid

  • Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het reiscontract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is ‘LC-Taalvakanties’ door Garantiefonds Reizen (GFG), Kalkoven 5 b0202, 1820 Steenokkerzeel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.  Er is enkel dekking door GFG voor de logement- en de verblijfskosten. Er is geen dekking voor het activiteitengedeelte.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

  • Conform artikel 37 van de wet tot regeling van het reiscontract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 heeft  ‘LC-Taalvakanties’ bij Allianz Benelux NV,  Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel een verzekering inzake mogelijke professionele aansprakelijkheid jegens de reiziger afgesloten.

Op aanvraag kan u een kopie van deze polissen bekomen.

Ons aanbod in één handig overzicht?