Sluit

Medische zorgen

  • Als uw kind ziek wordt, contacteren we eerst en vooral de ouders. In overleg met de ouders wordt de juiste beslissing genomen.  Gezondheid en veiligheid is bij 'Le Crayon' prioritair.
  • Onze taaldocenten en begeleiders mogen wettelijk gezien geen medicatie toedienen aan de deelnemers. Hoe onschuldig dit ook op het eerste zicht lijkt. In bepaalde gevallen is een behandeling echter noodzakelijk. In deze gevallen vragen wij een medisch attest waaruit blijkt dat de medicatie dient toegediend te worden. Dit medisch attest dient ondertekend te worden door de ouders.
  • Opgelet! Toe te dienen medicatie dient altijd PERSOONLIJK afgegeven te worden aan de verantwoordelijke bij aanvang van het taalkamp samen met het medisch attest.

Ons aanbod in één handig overzicht?