Sluit

Verzekering & aansprakelijkheid

Verzekering:
‘Le Crayon’ heeft een aantal verzekeringen afgesloten, onderstaande elementen zijn hierbij van belang voor onze deelnemers.  Een fotokopie van de verzekeringspolissen is verkrijgbaar op aanvraag.

  • Burgerlijke aansprakelijkheid, hierin wordt de schade toegebracht aan derden geregeld.
  • Lichamelijke ongevallen, de deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen bij deelname aan alle activiteiten die op het programma voorkomen. Voor de terugbetaling van de opleg van uw medische kosten voorziet de polis in een vrijstelling van €25.  Dit blijft dus in elk geval voor de rekening van de deelnemer.  'Le Crayon'  taalkampen komt niet tussen in deze vrijstelling.
  • Materiële schade, verlies of diefstal van voorwerpen zijn niet verzekerd. Dure, kostbare voorwerpen laat je dan ook beter thuis!

Soms valt er iets onverwachts voor: ziekte of overmacht kunnen ervoor zorgen dat u uw taalvakantie moet annuleren. Om u financieel te beschermen tegen de gevolgen van een annulering, kan u via onze verzekeringsmakelaar kiezen voor een annuleringsverzekering.  Meer info hierover kan op aanvraag bekomen worden.
 

Aansprakelijkheid:
Onze organisatie kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die de reiziger oploopt doordat het reiscontract niet of slecht werd uitgevoerd door ‘LC-Taalvakanties’, tenzij indien:

  • de reiziger verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract.
  • de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die vreemd is aan de in het contract voorziene prestaties.
  • de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht.
  • de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die niet op voorhand konden voorzien of voorkomen worden en met die verstande dat uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in internationale verdragen en waaraan de diensten van het reiscontract onderworpen zijn onverminderd van toepassing zijn.

Onze organisatie is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemers te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de reiziger verhaald worden, mocht de reiziger zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.  In elk geval zal de aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en vergoeding van derving van reisgenot voor diensten niet door ons verleend, beperkt zijn tot maximaal 2x de reissom.

Ons aanbod in één handig overzicht?